Første møte i InnArbeid

Innovasjonsprosjektet som ledes av Universitetet i Agder skal gjøre det enklere for personer med utviklingshemming å delta i arbeidslivet.

 

Førsteamanuensis Elin Thygesen (t.v.) fra Institutt for helse- og sykepleievitenskap på workshop med InnArbeid. Til høyre førstemanuensis Lise Amy Hansen fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Den 25. oktober møttes representanter for alle partnerne i InnArbeid-prosjektet på Universitetet i Agder (UiA). Hensikten var å oppnå en felles forståelse for utfordringene prosjektet skal jobbe med, forteller prosjektleder Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

– Vi er veldig fornøyd med workshopen. Den ble arrangert av forskere fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som hadde forberedt seg godt, sier Thygesen.

Definert ut av arbeidslivet

Personer med utviklingshemming er i stor grad definert ut av arbeidslivet; bare 25 prosent av gruppen i yrkesaktiv alder er i jobb, de fleste i ulike former for tilrettelagt arbeid. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole.

InnArbeid har som mål å «utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, få seg og holde på et arbeid». Prosjektet har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådets HelseVel-program, og ledes av Universitetet i Agder (UiA).

Partnerne i prosjektet er:

  • UiA (Senter for omsorgsforskning Sør, Institutt for psykososial helse og Senter for eHelse)
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • IT-bedriftene Egde Consulting og JodaCare
  • NHO Agder
  • Songdalen kommune (NAV, habiliteringstjenesten og FoU-leder)
  • Grimstad kommune (Aktivitetshuset, habiliteringstjenesten og Jobbsentralen)
  • Mjåvann arbeidstreningssenter
  • Norsk forening for utviklingshemmede
portrett av prosjektledelsen InnArbeid

Fra venstre: Førsteamanuensis Elin Thygesen (UiA), Elisabeth Holen-Rabbersvik (Grimstad kommune/UiA), Professor Carl Erik Moe (UiA), stipendiat Frida Almqvist, stipendiat Karianne Rygh og førsteamanuensis Lise Amy Hansen (alle fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo).

Kick-off i januar

Den viktigste oppgaven da partnerne møttes på UiA var å kartlegge overgangen mellom videregående skole til arbeid eller dagtilbud for personer med utviklingshemming.

– Workshopen har vist oss hva vi skal ta utgangspunkt i når vi fortsetter med kartlegging og utvikling av løsninger i selve prosjektarbeidet, sier Elin Thygesen.

Selve prosjektet starter med en kick-off den 12. januar 2018.