INNOVASJONER

Kompass – selvbestemmelse i utdanningen

Overgangen fra skole til arbeid er utfordrende for mennesker med utviklingshemming, og det er få digitale tjenester som støtter denne prosessen. Overgangen involverer flere organisasjoner og fagpersoner som trenger å samarbeide og koordinere dokumentasjonen og initiativene.

Basert på innsikt fra workshops og brukertesting har vi designet en prototype til et selvreflekterende karriereverktøy. Verktøyet er designet for å støtte unge voksne med psykisk utviklingshemming mot selvbestemmelse og overgang til arbeid. Brukerne støttes gjennom funksjoner som kartlegging av interesser, ferdigheter og evner, målsetting og fremdriftsoversikt. Verktøyet er ment å overføre eierskapet av informasjonen til de unge voksne og gjøre det mulig for brukerne å identifisere, uttrykke og presentere sine evner på en visuell og persontilpasset måte. Brukertester har vist viktigheten av å muliggjøre forståelse av begreper som ferdigheter, preferanser og mål når det gjelder arbeidslivet.

Publikasjoner

Wass, S., Hansen, L., and Stuve, E. (2020). Me, myself & I – Supporting People with Intellectual Disabilities Towards Self-determination. Prototype paper accepted to the 15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST).

Wass, S., Moe, C E., Thygesen E., and Haugland, S. (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Proceedings of the 16th Scandinavian Conference on Health Informatics. Aalborg; Denmark.

Thygesen, E., Safari, C M., and Wass, S. (2020).  Transport og arbeidsinkludering.  I Gjertsen, H, Melbø, L. og Hauge, H. (red). Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Transport – uavhengig bruk av offentlig transport

Transport er et viktig, men et utfordrende aspekt når det gjelder mobilitet for personer med utviklingshemming. Gjennom InnArbeid-prosjektet har vi involvert personer med utvilingshemming i utformingen av en prototype for å støtte uavhengig bruk av offentlig transport. Vi har gjennomført deltakerobservasjoner, photovoice og arrangert et iscenesatt, men likevel naturalistisk brukerscenario på en buss.

De nåværende funnene viser at personer med psykisk utviklingshemming er en heterogen gruppe brukere, og som sådan understreker behovet for persontilpassede løsninger som støtter kognitive funksjoner slik som konseptuell forståelse av tid og sted, språk- og kommunikasjonsevner, og varsler og påminnelser.

Som et andre trinn undersøker vi om, og hvordan bruken av videoscenarier kan hjelpe deg med å lære å håndtere uforutsette hendelser under transport.

Publikasjoner

Wass, S., Hansen, L., and Safari, C M. (2020). Designing Transport Supporting Services Together with Users with Intellectual Disabilities. Accepted to the 15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST).

JodaBook – forteller dine egne historier

Jodacare og Jodabook er designet for å lette de daglige overganger i livet til mennesker med utviklingshemming. Jodabook er en app designet spesielt med tanke for å brukes av mennesker med utviklingshemming. Den eksisterende versjonen av appen inkluderer en profilside, bilder av daglige aktiviteter og en kalender. Appen kan lastes ned i Appstore eller Goggle Playstore, eller nås på nettet https://book.jodacare.com

I InnArbeid-prosjektet designer vi nye funksjoner for å støtte historiefortelling av daglige aktiviteter og viktige elementer i ens liv. Gjennom involvering av ungdommer med utviklingshemming og deres støttenettverk har vi utforsket brukerbehov og mulige forbedringer av appen.

Vi samarbeider for tiden med Jodacare for å designe funksjoner som vil støtte innsamling av minner, sortering av minner og historiefortelling gjennom bruk av bilder.

Nettsted – inspirasjon til arbeidsgivere

For at flere skal få muligheten til å få jobb, er det viktig å inspirere arbeidsgivere til å ansette mennesker med utviklingshemming. Basert på innsikt fra workshops jobber vi med design av et inspirerende informasjonsrom med den hensikt å rekruttere flere arbeidsgivere som kan tilby både praksisplasser og jobber. Her finner du praktisk informasjon fra NAV, informasjon om hvordan det er å ansette en ung person med utviklingshemming, hvorfor de skal gjøre det og hva som kan være bra å tenke på. De vil også finne informasjon om erfaringer fra andre som har ansatt mennesker med utviklingshemming.