METODIKK

Det er en utfordring å utvikle teknologi som skal inngå i individualiserte løsninger. I tillegg har personer med utviklingshemning særskilte utfordringer på grunn av redusert evne til læring. Derfor vil innovasjonene utvikles gjennom FoU-aktiviteter basert på Action Design Research. Metodikken er en videreutvikling av aksjons- og designforskning og inkluderer behovskartlegging, samskaping, evaluering og implementering gjennom flere runder, hvor brukerne er med i alle fasene.

Metoden og resultatene vil utfordre dagens praksis og relasjoner mellom personer med utviklingshemning, utdanningssektoren, arbeidslivet og offentlige tjenester. Brukerinvolvering vil bidra til utvikling av gode løsninger og forankring i regionen, og dermed styrke mulighetene for realisering. Det vil også bli utviklet en forretningsmodell for realisering av innovasjonen.

Publikasjoner

Wass, S., and Safari, C M. (2020). Photovoice – towards engaging and empowering people with intellectual disabilities in innovation. Accepted to Life – Special issue on Advance on eHealth.

Wass, S., and Moe, C E. (2020). Knowledge Creation – a Perspective on the Development of Design PrinciplesResearch in progress paper accepted to the 15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST).

Wass, S., Omland, H O., and Moe, C E. (2019). Understanding the problem – innovation in the welfare sector through action design research. 13th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS) proceedings,

Holen-Rabbersvik, E., Haugland, S., Omland, H O., Fredwall, T E., and Hansen, L. (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. 5(3), 57-70.