ORGANISERING

PROSJEKTGRUPPE

Elin Thygesen
Prosjektleder
Carl Erik Moe
Prosjektmedlem
Elisabeth Holen-Rabbersvik
Prosjektmedlem
Lise Amy Hansen
Prosjektmedlem
Ann-Elisabeth Ludvigsen
Prosjektmedlem
Sofie Wass
Prosjektmedlem

PARTNERE