ORGANISERING

PROGRAMKOMITÉ

Elin Thygesen
Carl Erik Moe
Elisabeth Holen-Rabbersvik
Lise Amy Hansen
Ann-Elisabeth Ludvigsen

VITENSKAPELIG KOMITÉ

Elin Thygesen
Carl Erik Moe
Elisabeth Holen-Rabbersvik
Lise Amy Hansen
Drs. Sofie Sergeant
Dr. Kenneth Scott-Brown
Sofie Wass
Postdoktor
Frida Almqvist
Stipendiat

PARTNERE