Utarbeidelse av forretningsplan

InnArbeid er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt med hovedfokus på innovasjon i offentlig sektor. Hovedaktiviteten i prosjektet er å utvikle teknologibaserte innovasjoner som skal bidra til en bedre overgang mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Vi har hatt workshops med brukerpanelet (fysisk) og med andre sentrale samarbeidspartnere (digitalt). Som en del av innovasjonsarbeidet skal vi også utarbeide forretningsplan for noen av innovasjonene i samarbeid med Egde Consulting. Dette arbeidet har vi startet med i vår.

Fagseminar om arbeidsinkludering i Oslo

I desember deltok InnArbeid på et fagseminar om arbeidsinkludering arrangert av faggruppa ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved Oslo Met. Det var en fin anledning til å bli kjent med andre fagmiljøer som jobber med relaterte problemstillinger. Noen av dem håper vi å få til et samarbeid med.

Foto: Olav Helland

Arbeid med JodaBook

Arbeid med appen JodaBook er en del av den innovasjonen vi kaller for Hverdagskommunikasjon. Vi har gjennomført intervjuer i Songdalen kommune for å vite mer omkring hvordan JodaBook brukes i dag og hva som kan forbedres. Vi har begynt på noen enkle skisser og kommer til å arbeide videre med  dette sammen med Kristel fra JodaCare neste år.