Publisering og deltakelse på konferansen DESRIST – Best prototype paper!

Sofie Wass (postdoktor, UiA), Lise Amy Hansen (Arkitektur- og Designhøgskolen i Olso) og Erlend Stuve (Egde Consulting) presenterte en artikkel om arbeidet som vi har gjort så langt omkring transportstøtte til personer med utviklingshemming  på konferansen DESRIST (15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology) i begynnelsen av desember.

Fortsett å lese «Publisering og deltakelse på konferansen DESRIST – Best prototype paper!»

Utarbeidelse av forretningsplan

InnArbeid er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt med hovedfokus på innovasjon i offentlig sektor. Hovedaktiviteten i prosjektet er å utvikle teknologibaserte innovasjoner som skal bidra til en bedre overgang mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Vi har hatt workshops med brukerpanelet (fysisk) og med andre sentrale samarbeidspartnere (digitalt). Som en del av innovasjonsarbeidet skal vi også utarbeide forretningsplan for noen av innovasjonene i samarbeid med Egde Consulting. Dette arbeidet har vi startet med i vår.