Artikkel om involvering i samskaping

Stipendiat Chris Safari har sendt in sin første artikkel om hvordan deltagerne opplever det å være med i samskapingsaktivitetene i projektet.

I artikkelen blir personer med utviklingshemming som har deltatt i samskapingsaktivitetene spurt om hvordan de opplevde å delta i forskjellige designaktiviteter. For å få innsikt i opplevelsene tok deltakerne bilder underveis, og ble intervjuet i etterkant av designaktivitetene. Resultatene viser at deltakelse i teknologi-designaktiviteter kan ha flere brukergevinster utover teknologien som utvikles. Deltakelse i designaktiviteter var en  positiv opplevelse, kan lede til positive følelser/emosjoner, kan føre til positiv atferd og kan bidra til utvikling av nye ferdigheter blant personer med utviklingshemming

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *