Konferanse: «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», 22. – 23. mai 2019

InnArbeid har fått ekstra støtte fra Forskningsrådet og UiA for å arrangere en konferanse om arbeidsinkludering. Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Fortsett å lese «Konferanse: «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», 22. – 23. mai 2019»

Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon

En av de viktigste innovasjonene i InnArbeid er å utvikle forslag til en tjenestemodell for overgang mellom videregående skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Et nødvendig utgangspunkt for å utvikle nye tjenester er å ha kjennskap til hvordan tjenestene funger i dag. Derfor arrangerte vi arbeidsseminarer, intervjuer og observasjonsstudier for å kartlegge dagens brukerreise våren 2018.

Fortsett å lese «Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon»