Design og brukertest av Dynamisk CV

Sammen med Egde Consulting har vi jobbet med å designe og teste ut de første konseptene omkring Dynamisk CV. Vi har hatt stor hjelp av videregående skoler i regionen og flere fine møter med elever som har gitt oss mange nyttige innspill. Vi har testet både på pair og på iPad.

Foto: Sofie Wass

InnArbeid presentert på konferanse i Napoli

Vi har vært så heldige at vi fikk antatt en artikkel til konferensen ‘Mediterranean Conference on Information Systems’ (MCIS) i Napoli. Der presenterte vi hvordan vi har jobbet med  med problemformuleringer i metoden action design research (ADR). Der traff vi andre forskere jom jobber med informasjonssystemer.

Konferanse: «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», 22. – 23. mai 2019

InnArbeid har fått ekstra støtte fra Forskningsrådet og UiA for å arrangere en konferanse om arbeidsinkludering. Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Fortsett å lese «Konferanse: «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», 22. – 23. mai 2019»

Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon

En av de viktigste innovasjonene i InnArbeid er å utvikle forslag til en tjenestemodell for overgang mellom videregående skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Et nødvendig utgangspunkt for å utvikle nye tjenester er å ha kjennskap til hvordan tjenestene funger i dag. Derfor arrangerte vi arbeidsseminarer, intervjuer og observasjonsstudier for å kartlegge dagens brukerreise våren 2018.

Fortsett å lese «Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon»