Selvpresentasjon gjennom bildebruk

JodaBook er en app designet spesielt med tanke for å brukes av mennesker med utviklingshemming. Den eksisterende versjonen av appen inkluderer en profilside, bilder av daglige aktiviteter og en kalender. I InnArbeid-prosjektet designer vi nye funksjoner for å støtte historiefortelling av daglige aktiviteter og viktige elementer i ens liv. 

Etter sommeren startet vi oppmed å videreutvikle prototypen for JodaBook. Basert på teori om livshistorie og innsikter fra tidligere workshops gjennomførte vi enda en workshop. Både ansatte ved bolig og ungdommer med psykisk utviklingshemming kom med ideer på hvordan bilder bør kategoriseres, deles med det sosiale nettverket og settes sammen for å kunne fortelle en historie. Ut fra dette har vi arbeidet med skisser som vi har levert videre til Kristil i JodaCare, som nå jobber med å utvikle en første prototype.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *