Artikkel om bruk av photovoice

Sofie Wass (postdoktor) og Chris Safari (stipendiat) har publisert en artikkel om bruk av photovoice som en metode for å gjøre datainnsamling med personer med utviklingshemming.

I artikkelen beskriver vi hvordan deltakerne opplevde å ta bilder av transport til og fra jobb for senere å snakke om det i et intervju. Resultatene viser at photovoice kan bidra med individuelle og kontekstuelle innsikter til designprosessen. For deltakerne kan det bidra til myndiggjøring gjennom en opplevelse av mestring, selvbestemmelse og eierskap. Du kan finne artikkelen her: https://www.mdpi.com/2075-1729/10/11/272

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *