Formidling våren 2021

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å delta på konferanser eller fysiske møter denne våren. Innarbeid er likevel presentert i ulike digitale fora.

Stipendiat Chris Safari presenterte sitt doktorgradsarbeid på et webinar om velferdsteknologi for personer med utviklingshemming 18. mars i regi av Nordisk Nettverk for Helse- og Velferdsteknologi. Her ble både innovasjonene i InnArbeid prosjektet og erfaringene med brukerinvolvering av personer med utviklingshemming presentert. Link (fra 35:40). Elin Thygesen deltok i ekspertpanelet med representanter fra de nordiske landene som hadde en oppsummering i siste del av webinaret.

Den 7. juni presenterte Chris Safari flere funn fra InnArbeid prosjektet på den 9. forskningskonferansen arrangert av Norsk nettverk for Funksjonshemmingsforskning. En artikkel om involveringsmetoder og funn fra designaktivitetene ble presentert i en sesjon om brukermedvirkning.

Elin Thygesen presenterte prosjektet på THOM-konferansen (Teknologi i helse- og omsorg) arrangert av Høgskulen på Vestlandet 11. mai. Prosjektet har tidligere blitt presentert på samme konferanse, men det var helt i oppstartsfasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *