Oppsummering av InnArbeid

Utgangspunktet for InnArbeid-prosjektet har vært ønsket om å utvikle en ny tjenestemodell som inkluderer teknologi-støtte for å få til en smidigere overgang til arbeidsliv for personer med utviklingshemming. InnArbeid har hatt som målsetting å bidra til nytenking og forbedringer på flere områder.

Hensikten med InnArbeid har vært å utvikle tjenester og teknologi for å forenkle overgangen fra videregående skole til arbeidslivet for personer med utviklingshemming. Ved å benytte digitale verktøy kan personer med utviklingshemming få bedre tjenester basert på felles og koordinerte målsettinger og tiltak.

I prosjektet er det gjennomført en omfattende kartlegging av overgangen mellom skole og arbeidsliv med søkelys på hva som er behov, barrierer, og muligheter for økt arbeidsdeltakelse for personer med utviklingshemming. Det er gjennomført flere idé- og konseptworkshops i samarbeid med brukere. Basert på utvalgte konsepter har prosjektet designet, utviklet og evaluert:

  1. Et 360-video/VR-basert scenario for opplæring i bruk av offentlig transport hvor hensikten er å bidra til å håndtere uforutsette hendelser. I høst har personer med utviklingshemming fra Kristiansand kommune som jobber ved Blåkors arbeidstreningssenter testet ut scenarioet. Vi har intervjuet deltagerne og en del støttepersoner og holder på å samle erfaringene i en rapport. hensikten med rapporten er å gi anbefalinger for senere bruk av 360-Video/VR i forbindelse med opplæring og trening.
  2. En videreutvikling av en eksisterende kommunikasjons-applikasjon (JodaBook) for at personer med utviklingshemming skal kunne bruke bilder i forbindelse med historiefortelling. Prosjektets bidrag til applikasjons appen er et design for en bildeløsning som JodaCare har lagt inn i kommunikasjonsløsningen JodaBook. I høst har 4 personer med utviklingshemming fra Kristiansand kommune testet ut bildeløsningen. De har over en periode tatt bilder med spesifikke fokus og har brukt bildene som utgangspunkt for å formidle ulike hendelser. Her har vi også samlet erfaringer fra brukerne og støttepersoner for å forbedre og tilpasse bildeløsningen dersom det er behov for det.
  3. Et inspirerende informasjonsrom (nettside) hvor hensikten er å rekruttere arbeidsgivere som kan tilby praksisplasser eller jobber for personer med utviklingshemming. Vi har fått laget et forslag til en nettside som Grimstad kommune i samarbeid med NAV Grimstad planlegger å ta i bruk, men først må vi teste og evaluere den. Vi har dessverre måttet utsette testingen til over nyttår da det er vanskelig å få tak i folk nå opp mot jul. Vi håper å få arbeidsgivere til å avse noen timer til å hjelpe oss med den siste finpussen.
  4. En prototype til et selvreflekterende karriereverktøy for å støtte unge voksne med utviklingshemming mot selvbestemmelse og overgang til arbeid i samarbeid med Egde Consulting. Verktøyet er designet for å støtte unge voksne med psykisk utviklingshemming mot selvbestemmelse og overgang til arbeid. Brukerne støttes gjennom funksjoner som kartlegging av interesser, ferdigheter og evner, målsetting og fremdriftsoversikt. På grunn av en del forsinkelser knyttet til finansiering av videreutvikling og avtale med leverandør for videre programmering vil denne prototypen vil bli videreutviklet og evaluert i samarbeid med Agder Fylkeskommune våren 2022 (innen 1. mai).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *