Fagseminar om arbeidsinkludering i Oslo

I desember deltok InnArbeid på et fagseminar om arbeidsinkludering arrangert av faggruppa ved Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved Oslo Met. Det var en fin anledning til å bli kjent med andre fagmiljøer som jobber med relaterte problemstillinger. Noen av dem håper vi å få til et samarbeid med.

Foto: Olav Helland

Arbeid med JodaBook

Arbeid med appen JodaBook er en del av den innovasjonen vi kaller for Hverdagskommunikasjon. Vi har gjennomført intervjuer i Songdalen kommune for å vite mer omkring hvordan JodaBook brukes i dag og hva som kan forbedres. Vi har begynt på noen enkle skisser og kommer til å arbeide videre med  dette sammen med Kristel fra JodaCare neste år.

Design og brukertest av Dynamisk CV

Sammen med Egde Consulting har vi jobbet med å designe og teste ut de første konseptene omkring Dynamisk CV. Vi har hatt stor hjelp av videregående skoler i regionen og flere fine møter med elever som har gitt oss mange nyttige innspill. Vi har testet både på pair og på iPad.

Foto: Sofie Wass

InnArbeid presentert på konferanse i Napoli

Vi har vært så heldige at vi fikk antatt en artikkel til konferensen ‘Mediterranean Conference on Information Systems’ (MCIS) i Napoli. Der presenterte vi hvordan vi har jobbet med  med problemformuleringer i metoden action design research (ADR). Der traff vi andre forskere jom jobber med informasjonssystemer.