Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon

En av de viktigste innovasjonene i InnArbeid er å utvikle forslag til en tjenestemodell for overgang mellom videregående skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Et nødvendig utgangspunkt for å utvikle nye tjenester er å ha kjennskap til hvordan tjenestene funger i dag. Derfor arrangerte vi arbeidsseminarer, intervjuer og observasjonsstudier for å kartlegge dagens brukerreise våren 2018.

Fortsett å lese «Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon»