Overgang skole arbeidsliv – dagens situasjon

En av de viktigste innovasjonene i InnArbeid er å utvikle forslag til en tjenestemodell for overgang mellom videregående skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Et nødvendig utgangspunkt for å utvikle nye tjenester er å ha kjennskap til hvordan tjenestene funger i dag. Derfor arrangerte vi arbeidsseminarer, intervjuer og observasjonsstudier for å kartlegge dagens brukerreise våren 2018.

Vi har hatt kjøkkenbords-intervju med personer med utviklingshemming, gjort observasjoner på skole og på arbeidsplasser, snakket med pårørende og ansatte i bolig og ved dagsentra i kommuner, ansatte i tilretteleggingsbedrifter, ordinært arbeid, NAV og skole. Mer enn 60 personer har vi har kontakt med i denne prosessen. Vi gjorde lydopptak av samtalene som vi ettertid har skrevet ned. Disse notatene fra samtalene og notater gjort under observasjonene danner nå grunnlag for hundrevis av sider med tekst som analyseres høsten 2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *