Konferanse: «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming», 22. – 23. mai 2019

InnArbeid har fått ekstra støtte fra Forskningsrådet og UiA for å arrangere en konferanse om arbeidsinkludering. Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Første konferansedag har et nasjonalt, norskspråklig fokus, den andre dagen inneholder bidrag fra internasjonale forskere og presentasjoner av fagfellevurderte forskningsartikler.

Du kan finne mer informasjon om konferansen på våre nettsider: https://innarbeid.uia.no/konferanse-universitetet-agder-arbeidsinkludering-personer-utviklingshemming/

Nettsiden vil bli oppdatert med mer informasjon etterhvert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *