WORK INCLUSION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Velkommen til konferanse ved Universitetet i Agder om «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming» den 22. – 23. mai 2019.

Konferansen fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Konferansen arrangeres av innovasjons- og forskningsprosjektet InnArbeid som finansieres av Forskningsrådet.

Første konferansedag har et nasjonalt, norskspråklig fokus, den andre dagen inneholder bidrag fra internasjonale forskere og presentasjoner av fagfellevurderte forskningsartikler.

————————–

Welcome to the conference on “Work inclusion for people with intellectual disabilities” at University of Agder, 22. – 23. May 2019.

The conference focuses on how innovation and technology can contribute to work inclusion for persons with intellectual disabilities and Autism spectrum disorders. The purpose is to create a meeting place for mutual learning, for professionals dealing with work inclusion for groups that tend to fall outside working life.

The conference is organized by the Innovation and Research project InnArbeid, which is funded by the Norwegian Research Council.

The conference has a national (Norwegian) focus the first day. The second day will include contributions from international scientists and presentations of peer-reviewed research articles.

Programkomité

 • Elin Thygesen, førsteamanuensis, Institutt for helse- og idrettsvitenskap, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
 • Carl Erik Moe, dosent, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
 • Elisabeth Holen-Rabbersvik, forsknings- og utviklingsleder, Songdalen kommune
 • Lise Amy Hansen, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Ann-Elisabeth Ludvigsen, leder eHelse og offentlig sektor Egde Consulting A/S
 • Sofie Wass, postdoktor, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
 • Frida Almqvist, stipendiat, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Vitenskapelig komité

 • Elin Thygesen, førsteamanuensis, Institutt for helse- og idrettsvitenskap, Senter for eHelse, Universitetet i Agder
 • Carl Erik Moe, dosent, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
 • Elisabeth Holen-Rabbersvik, forsknings- og utviklingsleder, Songdalen kommune
 • Sofie Seregant, forskjer, Disability studies in the Netherlands