PROGRAM

22.MAI – NASJONAL DAG

CAMPUS KRISTIANSAND, ROM B1 018

09.30Registrering og kaffe
KonferansierStian Reinertsen
PhD og Faglig Rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NTNU Samfunnsforskning AS
10.00Velkommen

Kulturelt innslag
Anders Johan Andersen
Dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Mette Midling-Jenssen
Spesialpedagog og rådgiver, Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Elisabeth Lindland
Regissør og prosjektleder i Kilden Dialog ved Kilden Teater og Konserthus


Elever
Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)
10.20InnArbeid
Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk av teknologi.
Elin Thygesen
Førsteamanuensis institutt for helse- og sykepleievitenskap, prosjektleder, Universitetet i Agder

Elisabeth Holen-Rabbersvik
Assisterende prosjektleder og leder arbeidspakke 2, FoU-leder, Songdalen kommune

Sofie Wass
Koordinator arbeidspakke 3, postdoktor fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Lise Amy Hansen
Leder arbeidspakke 3a, førsteamanuensis, institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Ann-Elisabeth Ludvigsen
Leder arbeidspakke 3b, leder eHelse offentlig sektor, Egde Consulting AS

Carl Erik Moe
Leder arbeidspakke 3c, dosent institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder
11.00Hvordan inkludere personer med utviklingshemming i arbeid?Hege Gjertsen
Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
11.30... Og sikre at de får et passe rom for skjønn i det daglige arbeidet?Thomas Owren
Stipendiat, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet
11.40Pause
12.00HIRE?
Arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.
Elisabeth Ugreninov
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), OsloMet - Storbyuniversitetet
12.30Spor
Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering.
Mette Midling-Jenssen
Spesialpedagog og rådgiver, Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Elisabeth Lindland
Regissør og prosjektleder i Kilden Dialog ved Kilden Teater og Konserthus

Elever og tidligere elever
Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)
13.15Lunsj
14.00De sårbare overgangene
Hvordan sikre gode forberedelser og samarbeid rundt overgangen fra skole til arbeid eller utdanning for personer med utviklingshemning? – utvikling av en livsløpsmodell.
Marte Buaas
Prosjektleder, Seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling, Folkehelse og omsorgsavdelingen, Helseetaten, Oslo kommune
14.15Helt Med
Inkludering av mennesker med utviklingshemning i det ordinære arbeidslivet.


Helt Med og JobbLoop
Utvikling av en samarbeidsmodell for arbeidspraksis som bidrar til å lette overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming.
Audun Moen
Seniorrådgiver, Helt med!Bosse Litsheim
Sosial entreprenør og høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet
14.45Støtte til vanlig arbeid og andre e-læringstjenester som verktøy for uavhengighet og selvstendig livRiitta Hellman
Karde AS
15.15Pause
15.30Paneldebatt
Hvordan sikre en god overgang mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming?

Leder: Stian Reinertsen
Heidi Mitchell
Avdelingsleder, Ternevig omsorgssenter

Reidun Rasmussen
Fagleder, Farsund kommune

Trond Madsen
Rådgiver, NHO Agder

Tor Idar Bjørneseth
Rådgiver, Kvadraturen videregående skole

Jan Johannessen
Norsk forening for utviklingshemmede

Ragne Quinteros
Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Vest-Agder

Tore Askildsen
Fungerende fylkesordfører i Vest-Agder
19.00Konferansemiddag
Caledonien hotell

23. MAI – INTERNATIONAL DAY

CAMPUS KRISTIANSAND, ROM B2 004

08.30Registration and coffee
HostSandeep Purao
Professor, Information and Process Management, College of Business, Bentley University, Boston, USA
09.00WelcomeStephen Seiler
Vice Rector for research and innovation, University of Agder
09.15InnArbeid
User needs and user insights as a base for innovation of technology supported servicesfor including persons with disabilities in working life.
Elin Thygesen
Project manager, associate professor, Department of health and nursing science, University of Agder

Elisabeth Holen-Rabbersvik
Assistant project manager and leader work package 2, R&D leader, Songdalen municipality

Sofie Wass
Coordinator work package 3, postdoctor, Faculty of health and sport science, University of Agder

Lise Amy Hansen
Leader work package 3a, associate professor, Department of design, The Oslo school of Architecture and Design (AHO)

Ann-Elisabeth Ludvigsen
Leader work package 3b, manager e-health and public sector, Egde Consulting AS

Carl Erik Moe
Leader work package 3c, professor, Department of information systems, University of Agder
10.00Vision Science perspectives on design for access
Reviewing insights from vision science inspired participatory co-design and collaboration with user groups, charities, social enterprises and the private sector.
Abertay University has been base for Vision Science for the last 30 years. Dundee is the UKs only UNESCO City of Design.
Kenneth C Scott-Brown
Abertay University, Dundee, Scotland
10.30A presentation of a unique inclusive research about the meaning of work
Abstract presentation.

Sofie Sergeant is involved in a participatory-action-research-project ‘Working Together, Learning Together’: a nationwide research project in The Netherlands. Throughout the research process coaching and training is developed and provided for researchers and co-researchers engaged in ten participatory research projects in the Netherlands.

Minne Bakker's research is focusing in on work participation of people with a disability, but also looks into education as work and education closely interact.
Sofie Sergeant
PhD-candidate at the Vrijie Universiteit Amsterdam and Education Coordinator at Disability Studies in the Netherlands

Minne Bakker
PhD, lecturer at the Vrije Universiteit and postdoc researcher at the Disability Studies and chair of the VUmc in Amsterdam
10.45Break
11.00Eliciting potentional innovation benefits
A case study of employment for persons with intellectual disabilities.
Paper presentation.
Sofie Wass
Postdoctoral Fellow, University of Agder

Hans Olav Omland
Associate Professor, University of Agder

11.30Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability
A new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public (VTAO).
Paper presentation.
Hege Gjertsen
Associate Professor, University of Tromsø - The Arctic University of Norway
12.00Inclusive citizenship of people with mild intellectual disabilities
Abstract presentation.
Drs Jaap Olthof
PhD candidate Political Sociology at the University of Amsterdam, lecturer at Social Work at the Hanzehogeschool Groningen and guest researcher at the Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy at OsloMet.
12.15Lunch
13.00Creating accessibility: the accommodation of employees with disabilities as workplace innovation
PhD-project presentation.
Thomas Owren
PhD-candidate, Mohn Centre for Innovation and Regional Development, Western Norway University of Applied Sciences
13.15A general innovation process: Needs-driven innovation for people with developmental disabilities with a focus on involvement and transport
PhD-project presentation.
Chris Safari
PhD-candidate, Faculty of health and sport, University of Agder
13.30Break
13.45Keynote
On the road together: Developing training and coaching for teams involved in collaborative research. Results from the roadwork
Sofie Sergeant
PhD-candidate at the Vrijie Universiteit Amsterdam and Education Coordinator at Disability Studies in the Netherlands
14.30Panel discussion

Lead: Lise Amy Hansen
InnArbeid expertpanel

Kenneth C. Scott-Brown
Abertay University, Dundee, Scotland

Sandeep Purao
Professor, Information and Process Management, College of Business, Bentley University, Boston, USA

Sofie Sergeant
PhD-candidate at the Vrijie Universiteit Amsterdam and Education Coordinator at Disability Studies in the Netherlands
15.15Summing upCarl Erik Moe
Leader work package 3c, professor, Department of information systems, University of Agder