PROGRAM

DAG 1: Nasjonal dag

TEMAFOREDRAGSHOLDER
InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk teknologi.

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd
Elin Thygesen
Universitetet i Agder
Senter for eHelse
HIRE? - Arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

“HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices”

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.
Elisabeth Ugreninov
OsloMet - Storbyuniversitetet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)
Hvordan inkludere personer med psykisk utviklingshemning i arbeid?

“Rethinking work inclusion for people with intellectual disability”.

Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.
Hege Gjertsen
UiT - Norges arktiske universitet
Helt Med JobLoop

Utvikling av en samarbeidsmodell for arbeidspraksis som bidrar til å lette overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning.

Audun Moen

Bosse Litsheim
Sosial entreprenør og høgskolelektor
Høgskulen på Vestlandet
Støtte til vanlig arbeid og andre e-læringstjenester som verktøy for uavhengighet og selvstendig livRiitta Hellman
De sårbare overgangene

Hvordan sikre gode forberedelser og samarbeid rundt overgangen fra skole til arbeid eller utdanning for personer med utviklingshemning – utvikling av en livsløpsmodell
Marte Buaas
Prosjektleder, Seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling, Folkehelse og omsorgsavdelingen, Helseetaten, Oslo kommune

DAG 2: Internasjonal dag

Mer informasjon kommer.