PROGRAM

DAG 1 – NASJONAL DAG

09.30Registrering og kaffeStian Reinertsen
PhD og Faglig Rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NTNU Samfunnsforskning AS
10.00Velkommen

Kulturelt innslag
Anders Johan Andersen
Dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Mette Midling-Jenssen
Spesialrådgiver og rådgiver, Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Elisabeth Lindland
Regissør og prosjektleder, Kilden Dialog

Elever
Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)
10.20InnArbeid
Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk av teknologi.
Prosjektgruppe
InnArbeid
11.00Hvordan inkludere personer med utviklingshemming i arbeid?Hege Gjertsen
Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
11.30... Og sikre at de får et passe rom for skjønn i det daglige arbeidet?Thomas Owren
Stipendiat, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet
11.40Pause
12.00HIRE?
Arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.
Elisabeth Ugreninov
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), OsloMet - Storbyuniversitetet
12.30Spor
Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering.
Mette Midling-Jenssen
Spesialpedagog og rådgiver, Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Elisabeth Lindland
Regissør og prosjektleder, Kilden dialog

Elever og tidligere elever
Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)
13.15Lunsj

Visning av studentarbeider fra arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
14.00De sårbare overgangene
Hvordan sikre gode forberedelser og samarbeid rundt overgangen fra skole til arbeid eller utdanning for personer med utviklingshemning? – utvikling av en livsløpsmodell.
Marte Buaas
Prosjektleder, Seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling, Folkehelse og omsorgsavdelingen, Helseetaten, Oslo kommune
14.15Helt Med
Inkludering av mennesker med utviklingshemning i det ordinære arbeidslivet.


JobLoop
En samarbeidsmodell for inkludering av unge som står utenfor arbeid og utdanning. Helt Med og JobLoop er to sosiale entreprenører som har gått i kompaniskap for å utvikle en samarbeidsmodell for arbeidspraksis som bidrar til å lette overgang til skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming. Denne modellen har fått navnet "Helt Med JobLoop".

Audun Moen
Seniorrådgiver, Helt med!

Bosse Litsheim
Sosial entreprenør og høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet
14.45Støtte til vanlig arbeid og andre e-læringstjenester som verktøy for uavhengighet og selvstendig livRiitta Hellman
Karde AS
15.15Pause
15.30Paneldebatt
Hvordan sikre en god overgang mellom skole og arbeidsliv for personer med utviklingshemming?
Heidi Michell
Avdelingsleder, Ternevig omsorgssenter

Reidun Rasmussen
Fagleder, Farsund kommune

Trond Madsen
Rådgiver, NHO Agder

Tor Idar Bjørneseth
Rådgiver, Kvadraturen videregående skole

Jan Johannessen
Norsk forening for utviklingshemmede
19.00Konferansemiddag
Caledonien hotell

DAG 2 – INTERNATIONAL DAY

08.30Registration and coffee
09.00WelcomeStephen Seiler
Vice Rector for research and innovation, University of Agder
09.15InnArbeid
User needs and user insights as a base for innovation of technology supported servicesfor including persons with disabilities in working life.
Project group
InnArbeid
09.45Keynote Enchanting Technologies
Exploring the role of materiality and enchantment in special education.
Wendy Key-Bright
Professor of Technology and Inclusion, Director, Centre for Applied Research in Inclusive Arts and Design (CARIAD), Cardiff School of Art & Design, Cardiff Metropolitan University
10.30Break
11.00Eliciting potentional innovation benefits
A case study of employment for persons with intellectual disabilities.
Paper presentation.

Abstract presentation
TBA
Sofie Wass
Postdoctoral Fellow, University of Agder

Hans Olav Omland
Associate Professor, University of Agder

TBA
11.30Drivers in and obstacles to innovation in work inclusion for people with intellectual disability
A new organization of the work measure Permanently Adapted Work in Public (VTAO).
Paper presentation.
Hege Gjertsen
Associate Professor, University of Tromsø - The Arctic University of Norway
11.50TBATBA
12.00Lunch
13.00Creating accessibility: the accommodation of employees with disabilities as organisational learning and workplace innovation
PhD-project presentation.
Thomas Owren
PhD-candidate, Mohn Centre for Innovation and Regional Development, Western Norway University of Applied Sciences
13.15TBA
PhD-project presentation-
Chris Safari
Doctoral Research Fellow, Faculty of Health and Sport Sciences
13.30Break
13.45Keynote
The importance of work for people with intellectual disabilities
A presentation of a unique inclusive research about the meaning of work.
Drs Sofie Sergeant
14.30Panel discussion
15.15Summing up