Presentasjoner fra InnArbeid konferansen

Presentasjoner fra 22.mai:

Elisabeth Ugreinov_HIRE

Hege Gjertsen_Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming_22.05.19

InnArbeid presentasjon 22.05.19

JobbLoop InnArbeid Kristiansand 2019

Marte Ormann Buaas 22.05.19

Ritta Hellman_Støtte til vanlig arbeid

SPOR foredrag Uia 22. mai 2019, InnArbeid konferanse

Thomas Owren 22. mai

Audun Moen_Helt Med_22.05.19

Presentasjoner fra 23.mai:

Sofie Sergeant and Minne Bakker

Sofie Sergeant key note

Chris Safari_ international day 23.05.19

Hege Gjertsen_international day_23.05.19

Holen-Rabbersvik international day_WP2_23.05.19

Olthof_international day_abstract_23.05.19

Owren_internasjonal dag_abstract_23.05.19

Scott-Brown_international day_keynote_23.05.19

Wass and Omland_international day_paper_23.05.19

Wass_international day_ADR methods_23.05.19