Møte med ekspertgruppen

Det internasjonale ekspertpanelet i InnArbeid møtte deltakerne i prosjektet med viktige innspill.

Onsdag 10. januar møtte deltakerne i InnArbeid det internasjonale ekspertpanelet. Panelet består av eksperter innen ulike fagområder relevant for prosjektet, og vil sikre erfaringsutveksling på tvers av landegrenser. Ekspertpanelet vil ha møter med prosjektledelsen en gang årlig.

Panelet består av:

  • Sofie Sergeant, Vrije Universiteit
  • Sanneke Dujf, Vrije Universiteit
  • Wendy Keay-Bright, Centre for Applied Research in Inclusive Arts and Design
  • Ken Scott-Brown, Abertay University
  • Stefan Holmlid, Linköping University
  • Sandeep Purao, Bentley University, Boston
  • Stian Reinertsen, Nasjonalt kompetansesenter for Psykisk helsearbeid, NTNU

 

Wendy Keay-Bright er professor i Teknologi og inkludering på Cardiff Metropolitan University, og sitter i ekspertpanelet. Hun forteller at hennes interesse ligger i å gjøre det mulig for personer med selv de mest dyptgripende funksjonshemminger å oppnå selvbevissthet, utvikle selvtillit og å bli verdsatt som borgere gjennom bruk av interaktiv kunst.

– Jeg er opptatt av å forbedre mulighetene for personer som er marginalisert til å bidra til innovasjon og samskaping av teknologier og tjenester hvor deres evner blir respektert og som gjør det mulig for dem å beholde en plass i arbeidslivet, sier Keay-Bright.

Stian Reinertsen kunne ikke møte med resten av ekspertpanelet 10. januar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *